Domů : Přípony souborů : Format .mws

.mws soubor

Typ souboru 1:Maple Classic Worksheet

Vývojář Maplesoft
Kategorie Datové soubory
Formát XML

Co je to soubor MWS?

Pracovní list vytvořený pomocí Maple 8.x nebo dřívější, program pro matematiku a modelování; mohou zahrnovat text, matematické rovnice, grafy, grafy a další data; uloženy v interaktivním formátu, který lze otevřít a upravovat pomocí Maple.

Více informací

POZNÁMKA: Maple 9 a novější ukládá pracovní listy do nového formátu založeného na XML s příponou .MW .

Programy, které otevírají MWS soubory

Typ souboru 2:MWave DSP Synth Instrument Extract

Vývojář N/A
Kategorie Zvukové soubory
Formát N/A

.MWS druhá možnost

Soubor textových dat exportovaný syntezátorem IBM MWave DSP při ukládání souboru ve formátu MWS; vytvořené souborem MWSYNTH.INI, který konstruuje nástroje z .WAV files.

Programy, které otevírají MWS soubory

O MWS souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .mws a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru MWave DSP Synth Instrument Extract, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.