Domů : Přípony souborů : Format .mp

.mp soubor

Typ souboru 1:LaTeX MetaPost File

Vývojář N/A
Kategorie Vector Image Files
Formát Binary

Co je to soubor MP?

Soubor používaný programem MetaPost, jazyk pro kreslení grafiky používaný pro vytváření obrázků v souborech Encapsulated PostScript ( .EPS ) a v dokumentech LaTeX (soubory .TEX a .LTX ); mohou obsahovat základní výkresové příkazy nebo pokročilejší instrukce pro algoritmické kreslení.

Více informací

Systém MetaPost je často používán pro kreslení diagramů v technických dokumentech a vědeckých časopisech. Vzhledem k tomu, že podporuje automatické generování formátovaných obrázků v dokumentech, je běžně používán pro zobrazení grafických dat jako obrázků a obrázků v dokumentech.

POZNÁMKA: MetaPost je založen na technologii Metafont, kterou vytvořil Donald Knuth .

Programy, které otevírají MP soubory
Windows
Texmaker
Linux
Texmaker
MetaPost Editor and Previewer
MetaGraf
Macintosh
Texmaker

Typ souboru 2:Maya PLE Project File

Vývojář Autodesk
Kategorie 3D obrazové soubory
Formát N/A

.MP druhá možnost

Projekt vytvořený pomocí Maya Personal Learning Edition (PLE), 3D modelovací program vyvinutý pro nekomerční použití; podobný souboru .MA , ale uložen v nekomerčním formátu s identifikačním vodoznakem.

Více informací

POZNÁMKA: MP soubory lze otevřít s Maya PLE, ale nelze je otevřít s komerční verzí Maya.

Programy, které otevírají MP soubory
Windows
Autodesk Maya
Autodesk Maya PLE
Linux
Autodesk Maya
Macintosh
Autodesk Maya
Autodesk Maya PLE

O MP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .mp a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Maya PLE Project File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.