Domů : Přípony souborů : Format .jbig

.jbig soubor

Typ souboru :Joint Bi-level Image Group File

Vývojář Joint Bi-level Image Group
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor JBIG?

Bitový obraz vytvořený ve formátu JBIG; ukládá černobílou (1bitovou) rastrovou grafiku pomocí bezeztrátové komprese; komprimuje při vyšším poměru než algoritmus CCITT Group 4; běžně používané pro faxové přenosy.

Více informací

Standard JBIG byl nahrazen specifikací JBIG2 (soubory .JB2 ), které efektivněji komprimují obrazy na dvou úrovních.

POZNÁMKA: Obrázky ve formátu JBIG jsou také ukládány s méně běžnými .JBG přípona souboru.

Programy, které otevírají JBIG soubory
Windows
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP
Nuance OmniPage Pro X
ToyViewer

O JBIG souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .jbig a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Joint Bi-level Image Group File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.