Domů : Přípony souborů : .ipf Soubor

.ipf Přípona souboru

Typ souboru1Interchangeable Preservation File

Vývojář SPS
Kategorie Soubory diskových obrazů
Formát N/A

Co je to IPF soubor?

Formát uchování používaný k uchování obsahu disket Amiga; formátován podobně jako .IFF (Interchangeable File Format) používaný v systémech Amiga; vyvinutý společností Software Preservation Society (SPS) jako prostředek pro ukládání a archivaci her a programů Amiga, které již nejsou vyvíjeny.

Více informací

Formát IPF byl navržen pro použití s Commodore Amiga, ale může být použit i se soubory Atari a PC. Může obsahovat obrazy disků, soubory ROM nebo jiný typ digitálních médií.

Programy, které otevírají IPF soubory
Windows
WinUAE

Typ souboru2SMS Installer Script

Vývojář Microsoft
Kategorie Executable Files
Formát N/A

.IPF číslo volby 2

Instalační skript používaný serverem Microsoft System Management Server (SMS); zjednodušuje proces instalace a nabízí možnost instalovat další funkce na vyžádání, automaticky opravovat programy a odinstalovat programy; součástí systému Windows 2000 a Systems Management Server (SMS) 2.0.

Více informací

SMS lze také použít k nasazení balíčků Instalační služba Windows Installer (soubory .MSI ) do více počítačů najednou.

Programy, které otevírají IPF soubory

Typ souboru3iMPACT Project File

Vývojář Xilinx
Kategorie Soubory CAD
Formát N/A

.IPF číslo volby 3

Soubor projektu používaný softwarem Xilinx iMPACT, který se používá pro programování PLD (programovatelná logická zařízení); obsahuje nastavení projektu, včetně konfiguračního řetězce a cílového zařízení; používá se v procesu konfigurace PLD a umožňuje návrhářům znovu použít stejná nastavení.

Programy, které otevírají IPF soubory

Typ souboru4PCAN-Explorer Panel File

Vývojář PEAK-System
Kategorie Nastavení Soubory
Formát N/A

.IPF číslo volby 4

Soubor IPF obsahuje informace o panelech, které se zobrazují v projektu v programu PEAK PCAN-Explorer, což je program používaný ke komunikaci s protokoly sběrnice CAN a CAN FD. Ukládá informace o panelech a různých prvcích, které tvoří rozvržení projektu, jako jsou tlačítka, scény a vodorovné a svislé posuvníky.

Více informací

PEAK PCAN-Explorer se používá ke komunikaci s protokoly CAN a CAN FD, které umožňují vzájemnou komunikaci mikroprocesorů a zařízení na automobilových autobusech. Soubory IPF jsou vytvořeny programem PCAN-Explorer pro ukládání informací o vizuálním rozložení panelů v projektu PCAN-Explorer.

Programy, které otevírají IPF soubory

Typ souboru5OS/2 Help File

Vývojář IBM
Kategorie Textové soubory
Formát N/A

.IPF číslo volby 5

Obsahuje nápovědu pro systémy IBM OS / 2 nebo AIX; podobný souboru .HLP v systému Windows; Soubory IPF jsou označeny systémem Information Presentation Facility v systémech OS / 2; dokumentace nápovědy může obsahovat hypertextové odkazy, které umožňují uživateli přeskočit z jednoho tématu do druhého.

Více informací

Formát IPF pochází z Generalized Markup Language, který vyvinul IBM. Může být zkompilován do zobrazitelného souboru HLP pomocí kompilátoru IPF (IPFC).

Programy, které otevírají IPF soubory

O IPF soubory

Naším cílem je pomoci vám pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .ipf a jak ji otevřít.

Typ souboru OS/2 Help File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu FileExt. Usilujeme o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali a testovali.

Nedávné Komentáře