Domů : Přípony souborů : Format .gfw

.gfw soubor

Typ souboru :GIF World File

Vývojář N/A
Kategorie Soubory GIS
Formát Text

.GFW číslo volby

Soubor GIS používaný aplikací GIS, jako je ArcGIS Desktop; ukládá georeferenční informace pro odpovídající rastrový obrázek .GIF ; umožňuje při zobrazení a tisku obrazu umístit obrázek GIF do systému souřadnic v reálném světě.

Programy, které otevírají GFW soubory
Windows
ESRI ArcGIS for Desktop

O GFW souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .gfw a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru GIF World File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.