Domů : Přípony souborů : Format .gexf

.gexf soubor

Typ souboru :Graph Exchange XML Format File

Vývojář GEXF Working Group
Kategorie Datové soubory
Formát XML

Co je to soubor GEXF?

Grafový soubor napsaný v jazyce GEXF (Graph Exchange XML Format), jazyk používaný pro popis síťových struktur; určuje uzly a okraje grafu, jakož i atributy definované uživatelem, jako jsou hmotnosti uzlů nebo směry hran; lze použít jako formát výměny mezi grafickými aplikacemi.

Více informací

POZNÁMKA: Soubory GEXF lze číst a zapisovat pomocí knihovny Java nazvané gexf4j.

Programy, které otevírají GEXF soubory

O GEXF souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .gexf a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Graph Exchange XML Format File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.