Domů : Přípony souborů : Format .efr

.efr soubor

Typ souboru :Encryptafile Private Key File

Vývojář XenoSystems
Kategorie Kódované soubory
Formát N/A

Co je to soubor EFR?

Soukromý klíč používaný k ověření šifrovaného souboru Encryptafile ( .EFL ); obsahuje hexadecimální reprezentaci soukromého klíče použitého k vytvoření digitálního podpisu pro soubor.

Více informací

Délka souboru soukromého klíče musí být větší nebo rovna 16 bitům a menší nebo rovna 7128 bitům.

Programy, které otevírají EFR soubory
Windows
XenoSystems Encryptafile

O EFR souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .efr a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Encryptafile Private Key File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.