Domů : Přípony souborů : Format .diy

.diy soubor

Typ souboru :My Drivers Backup Setup File

Vývojář Huntersoft
Kategorie Záložní soubory
Formát Text

Co je to soubor DIY?

Soubor vytvořený nástroji Moje ovladače, program používaný pro zálohování a obnovu ovladačů systému Windows; uloženy ve formátu RTF a obsahují název ovladače a další parametry použité pro zálohování; uloženy vedle jiných záložních souborů a použity v procesu obnovy ovladače.

Programy, které otevírají DIY soubory

O DIY souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .diy a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru My Drivers Backup Setup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.