Domů : Přípony souborů : Format .dc4

.dc4 soubor

Typ souboru :ViaThinkSoft (De)Coder 4 File

Vývojář ViaThinkSoft
Kategorie Kódované soubory
Formát N/A

Co je to soubor DC4?

Kódovaný soubor, který byl zašifrován (De) Coderem, programem pro šifrování souborů napsaným Danielem Marschallem; zahrnuje mnohojazyčnou podporu a vysokou bezpečnost; soubory lze kódovat a dekódovat pomocí rozhraní příkazového řádku nebo pomocí funkce přetažení programu.

Programy, které otevírají DC4 soubory
Windows
ViaThinkSoft (De)Coder

O DC4 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .dc4 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru ViaThinkSoft (De)Coder 4 File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.