Domů : Přípony souborů : Format .dc2

.dc2 soubor

Typ souboru 1:DesignCAD 2D ASCII Drawing

Vývojář IMSI/Design
Kategorie Soubory CAD
Formát Text

Co je to soubor DC2?

2D výkres vytvořený pomocí DesignCADu, návrh a návrh CAD aplikace; kóduje výkres v ASCII textu a zahrnuje všechny nakreslené prvky; používá se jako alternativa prostého textu k formátu kreslení .DCD .

Programy, které otevírají DC2 soubory

Typ souboru 2:Kodak Photo-Enhancer File

Vývojář Kodak
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

.DC2 druhá možnost

Soubor RAW fotoaparátu vytvořený některými digitálními fotoaparáty Kodak; ukládá obraz v nekomprimovaném formátu přesně tak, jak byl pořízen ve fotoaparátu; často importovány do softwaru pro úpravy fotografií pro úpravy a publikování.

Programy, které otevírají DC2 soubory
Windows
Serif PhotoPlus
FileStream Image Broadway

Typ souboru 3:DevCad Cam Pro Document

Vývojář DevCad
Kategorie Soubory CAD
Formát N/A

.DC2 třetí možnost

CAD dokument vytvořený DevCad Cam Professional, program pro tvorbu CAD návrhů; podporuje všechny funkce souborů DevCad Pro .DC1 , ale také může ukládat instrukce CNC frézovacího stroje pro automatické frézování.

Více informací

DevCad Cam Pro může vizuálně simulovat dráhy nástrojů uložené v souborech DC2.

Programy, které otevírají DC2 soubory

O DC2 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .dc2 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru DevCad Cam Pro Document, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.