Domů : Přípony souborů : Format .bk1

.bk1 soubor

Typ souboru 1:Autodesk Backup File

Vývojář Autodesk
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

Co je to soubor BK1?

Záložní soubor vytvořený produkty Autodesk, včetně aplikace AutoCAD Mechanical, Mechanical Desktop a AutoCAD Map; ukládá soubor .BAK , který byl přejmenován s příponou ".bk1"; přejmenován, když se program Autodesk neočekávaně ukončí.

Více informací

Soubory BAK se automaticky vytvoří, když uživatelé ukládají soubory výkresu. Při pádu programu se proto aplikace Autodesk pokusí přejmenovat soubor BAK na BK1, aby zabránily poškození původního zálohy poškozeným souborem výkresu.

POZNÁMKA: Pokud je rozšíření BK1 již používáno, používají programy Autodesk ".bk2" až ".bk9", stejně jako ".bka" přes ".bkz" a ".baa" přes ".bzz", dokud nenajdete jedinečné rozšíření.

Programy, které otevírají BK1 soubory
Windows
Autodesk AutoCAD
Autodesk AutoCAD Mechanical 2018
Macintosh
Autodesk AutoCAD

Typ souboru 2:Windows Indexing Service File

Vývojář Microsoft
Kategorie Systémové soubory
Formát Binary

.BK1 druhá možnost

Soubor vytvořený službou Indexing Service, což je součást systému Windows, která se používá k automatickému indexování informací o souborovém systému; obsahuje informace použité pro rychlé vyhledávání souborů ve Windows; typicky viděný s názvem propstor.bk1.

Více informací

Soubory BK1 jsou často umístěny v adresáři C: System Volume Information \ t Další soubory indexu katalogu v tomto adresáři mohou obsahovat .BK2 , .PS1 , .PS2 , .FID , .000 a .HSH .

POZNÁMKA: Windows může také vytvářet soubory BK1 na externích discích, například na jednotkách USB flash.

Programy, které otevírají BK1 soubory
Windows
Microsoft Windows

Typ souboru 3:ERwin Backup File

Vývojář CA
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

.BK1 třetí možnost

Záložní soubor vytvořený ERwin Data Modeler, program pro modelování dat; obsahuje zálohu souboru .ER1 diagram; ERwin automaticky vytvoří při otevření souboru ER1; slouží k obnovení souboru datového modelu, pokud se originál poškodí.

Více informací

Soubory BK1 jsou používány staršími verzemi ERwin Data Modeler.

Programy, které otevírají BK1 soubory
Windows
CA ERwin Data Modeler

O BK1 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .bk1 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru ERwin Backup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.