Domů : Přípony souborů : Format .bdf

.bdf soubor

Typ souboru 1:Binary Data File

Vývojář N/A
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor BDF?

Formát binárních dat čitelný pomocí programů pro forenzní analýzu dat; slouží k identifikaci nezpracovaných dat z bloků nepřiděleného místa na pevném disku.

Více informací

Soubory BDF jsou rozpoznány e-mailovým detektivem, forenzním softwarovým programem, který dokáže extrahovat text a obrázky z e-mailových souborů AOL.

Programy, které otevírají BDF soubory

Typ souboru 2:BSDiff Patch File

Vývojář N/A
Kategorie Game Files
Formát N/A

.BDF druhá možnost

Formát záplat používaný k aktualizaci ROM videohry; mohou být také použity k vytvoření záplat pro binární soubory.

Více informací

Oprava je běžně prováděna na ROM videohry z jednoho ze dvou důvodů. Jedním z důvodů je, že uživatel chce hrát hru v angličtině, která nebyla původně vytvořena pro uživatele v angličtině. Dalším důvodem je, že uživatel chce změnit hratelnost, jako je například řádový nebo znakový dialog.

Nástroje bsdiff / bspatch lze použít k vytvoření a použití souborů BDF patch:

POZNÁMKA: Místo přípony BDF lze také použít příponu souboru .BSDIFF , ale je méně obvyklá.

Programy, které otevírají BDF soubory

Typ souboru 3:Bulk Data Input File

Vývojář MSC Software
Kategorie Datové soubory
Formát Text

.BDF třetí možnost

Vstupní soubor používaný MSC Nastran, program, který analyzuje struktury jako letadla, budovy a kosmické lodě; obsahuje objemné definice dat, které mají být vloženy do MSC Nastran pro analýzu úrovní napětí a napětí modelových struktur; zahrnuje informace, jako je název hromadných dat, počet mřížek a umístění uzlů prvků tvořících modely; data se objevují v programovacím jazyce FORTRAN, který byl původně vyvinut společností IBM, a znamená systém pro překlad formule.

Více informací

Soubory BDF jsou rozděleny do 5 sekcí:

POZNÁMKA: Soubor BDF je podobný souborům .NAS a .DAT , které se používají k zadávání dat pomocí MSC Nastran.

Programy, které otevírají BDF soubory

Typ souboru 4:Glyph Bitmap Distribution Format

Vývojář Adobe Systems
Kategorie Soubory písem
Formát N/A

.BDF čtvrtá možnost

Formát písma ve formátu ASCII používaný v systémech Macintosh i Windows; ukládá Adobe obrazovková písma jako data čitelná člověku; musí být umístěna do systémové složky Fonts, aby byly rozpoznány aplikacemi.

Více informací

Na soubory BDF odkazují programy, které přistupují k systémovým fontům.

Programy, které otevírají BDF soubory
Windows
FontForge
Fontlab FONmaker
Okino Computer Graphics PolyTrans
Linux
FontForge
Macintosh
FontForge

Typ souboru 5:MIDAS BDF Disk Image File

Vývojář N/A
Kategorie Soubory diskových obrazů
Formát N/A

.BDF pátá možnost

Formát obrazu disku používaný softwarem ESO-MIDAS (European Southern Observatory-Munich Image Data Analysis System); používá se především pro ukládání astronomických dat, jako je hvězdná a povrchová fotometrie.

Více informací

Lze číst a analyzovat v systémech Unix a Open VMS pomocí softwaru ESO-MIDAS.

Programy, které otevírají BDF soubory
Linux
ESO-MIDAS

O BDF souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .bdf a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru MIDAS BDF Disk Image File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.