Domů : Přípony souborů : Format .awd

.awd soubor

Typ souboru 1:Award BIOS Update File

Vývojář ASUS
Kategorie Různé soubory
Formát N/A

Co je to soubor AWD?

Soubor aktualizace slouží k aktualizaci nebo "flash" systému BIOS počítače se systémem Windows; Obvykle se používá pro aktualizaci základních desek ASUS, které používají systém BIOS Award.

Více informací

POZNÁMKA: V některých případech může být nutné změnit příponu souboru AWD na .BIN , aby mohl být načten programem AWDFLASH.

Programy, které otevírají AWD soubory
Windows
ASUS AWDFLASH

Typ souboru 2:Microsoft Fax Document

Vývojář Microsoft
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

.AWD druhá možnost

Faxový obrázek, také nazývaný "At Work Document", vytvořený softwarem Microsoft Fax; ukládá obsah přijatého faxu, včetně informací o struktuře textu a stránky; lze převést na soubor .TIF provedením programu awdvstub.exe, který se nachází v adresáři i386 win9xmig na instalačním disku Windows XP / 2000.

Více informací

Soubory AWD mohou prohlížet a konvertovat do běžnějších formátů rastrových obrázků pomocí několika softwarových nástrojů pro fax.

Programy, které otevírají AWD soubory
Windows
Polybytes PolyView
Microsoft awdvstub.exe

Typ souboru 3:Artweaver Document

Vývojář Boris Eyrich
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát N/A

.AWD třetí možnost

Kresba vytvořená pomocí programu Artweaver, programu kreativního malířství, navrženého tak, aby simuloval nástroje pro přirozené stopy; mohou zahrnovat náčrty vytvořené několika typy štětců a mnoha různými barvami; podporuje průhlednost obrazu, text a vrstvy.

Programy, které otevírají AWD soubory
Windows
XnViewMP
Boris Eyrich Artweaver
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP

O AWD souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .awd a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Artweaver Document, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.