Domů : Přípony souborů : Format .acw

.acw soubor

Typ souboru :Windows Accessibility Wizard File

Vývojář Microsoft
Kategorie Nastavení Soubory
Formát N/A

Co je to soubor ACW?

Soubor nastavení vytvořený Průvodce přístupem, součást systému Windows XP; ukládá nastavení, která přizpůsobují operační systém pro různé potřeby vidění, sluchu nebo mobility; může zahrnovat nastavení pro lupu, vypravěč, klávesnici na obrazovce a další funkce.

Více informací

Průvodce přístupem je přístupný v systému Windows XP volbou Start → Všechny programy → Příslušenství → Přístupnost → Průvodce dostupností. Lze jej také spustit výběrem Start → Spustit, zadáním „accwiz“ a kliknutím na „OK“.

Programy, které otevírají ACW soubory

O ACW souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .acw a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Windows Accessibility Wizard File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.