Domů : Přípony souborů : Format .acp

.acp soubor

Typ souboru 1:Alfresco Content Package

Vývojář Alfresco Software
Kategorie Záložní soubory
Formát Zip

Co je to soubor ACP?

Soubor používaný firmou Alfresco, softwarový balík ECM (Open Content Management); obsahuje data exportovaná z úložiště Alfresco; zahrnuje soubory metadat XML a soubory obsahu, kterými mohou být dokumenty, webové soubory, obrázky, záznamy nebo jakýkoli jiný typ dat podporovaný modelem úložiště Alfresco.

Více informací

Soubory ACP slouží k zálohování dat úložiště ak přenosu dat mezi úložišti Alfresco. Všechna data exportovaná společností Alfresco mohou být importována jakýmkoliv jiným repozitářem.

POZNÁMKA: Soubory ACP jsou uloženy ve komprimovaném formátu .ZIP , přestože mají příponu „.acp“.

Programy, které otevírají ACP soubory
Linux
Alfresco

Typ souboru 2:aacPlus Audio File

Vývojář International Standards Organization
Kategorie Zvukové soubory
Formát Binary

.ACP druhá možnost

Zvukový soubor zakódovaný ve formátu High-Efficiency Advanced Audio Coding (HE-AAC) verze 1 (nazvaný "aacPlus"); podobný souboru .AAC , ale komprimovaný a optimalizovaný pro streamování audia; používá se pro internetové vysílání a další online hudební toky.

Programy, které otevírají ACP soubory
Windows
RealNetworks RealPlayer Cloud
Android
RealNetworks RealPlayer Cloud
Macintosh
RealNetworks RealPlayer Cloud
iOS
RealNetworks RealPlayer Cloud

Typ souboru 3:EditPlus Auto-Completion File

Vývojář ES-Computing
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Text

.ACP třetí možnost

Soubor používaný programem EditPlus, textový editor zdrojového kódu pro jazyky C, C ++, PHP, Java a další jazyky; uloženy ve formátu prostého textu a obsahují pravidla pro automatické doplňování textu jako zdrojového kódu vývojářských typů; slouží k nastavení klíčových slov, která spouštějí automatické dokončení.

Více informací

Instalace EditPlus obsahuje tři soubory ACP: 1) cpp.acp pro C ++, 2) htmlbar.acp pro HTML a 3) perl.acp pro Perl.

Programy, které otevírají ACP soubory
Windows
ES-Computing EditPlus

O ACP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .acp a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru EditPlus Auto-Completion File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.