Umělá inteligence a strojové učení nejsou totéž


Často se zaměňují, jde o dvě vzájemně propojené, ale odlišné technologie: umělá inteligence vytváří architekturu, strojové učení ji vylepšuje

Často slýcháme mluvit o umělé inteligenci a strojovém učení, dvou pojmech, jejichž společným jmenovatelem jsou nejnovější technologické revoluce. Co je to ale umělá inteligence a jak se liší od strojového učení?

Abychom mohli odpovědět na tuto otázku, musíme začít popisem obou technologií odděleně. Především je třeba zdůraznit, že ačkoli spolu umělá inteligence a strojové učení úzce souvisejí, nejedná se o totéž. Správnější by bylo definovat je jako dvě strany téže mince. Umělá inteligence je vlastně věda, která se již léta snaží vyvinout stroje schopné rozhodovat se zcela samostatně. Člověka okamžitě napadnou roboti. Pokročilé učení je naopak algoritmus, který dělá počítače ještě inteligentnějšími.

Umělá inteligence

Ještě jste to nepochopili? Některé konkrétnější příklady vám pomohou tyto dva pojmy lépe pochopit. Umělou inteligenci lze definovat jako vědu, která vyvíjí architekturu potřebnou k tomu, aby stroje fungovaly jako lidský mozek. Slyšeli jste někdy o neuronových sítích? Jedná se o počítačový systém, který se snaží simulovat biologické neuronové sítě. Konečným cílem umělé inteligence (AI) je, jak bylo uvedeno výše, vytvořit počítače s podobnými (ne-li stejnými) rozumovými schopnostmi jako člověk.


Strojové učení

Strojové učení je naopak algoritmus, který umožňuje inteligentním strojům se v průběhu času zdokonalovat, stejně jako lidský mozek. Bez pokročilého učení by totiž nebylo možné umělou inteligenci "uvést do pohybu". Uveďme si příklad. Samořízená auta se opírají o umělou inteligenci a pokročilé učení. Strojové učení umožňuje vozu zapamatovat si trasu, kterou již projel, nebo rozpoznat a vyhnout se překážkám, na které již dříve narazil. Počítače s umělou inteligencí se zkrátka díky pokročilému učení učí.