Stavitel

Konstruktor inicializuje objekt v objektově orientovaném programování. V mnoha programovacích jazycích má konstruktor stejný název jako třída, ve které objekt vytváří. Programátor obvykle deklaruje konstruktor v rámci třídy a poté definuje datové typy, které tvoří následující objekt.


Běžné typy konstruktorů

Automaticky konstruktéři: co program automaticky vloží, pokud není definován žádný konstruktor. To závisí na jazyku, ale obvykle výchozí konstruktor nastaví vše v novém objektu na výchozí hodnotu (například 0) a nedefinuje žádné argumenty. Může také nastavit výchozí parametry, ale stále se považuje za výchozí konstruktor.

Parametrizovaný konstruktor: má parametry, které identifikují argumenty po inicializaci nového objektu. Program automaticky volá konstruktor, který programátor navrhuje s určitými parametry.

Kopírovat konstruktor: vytvoří nový objekt vytvořením kopie již existujícího objektu. Obvykle musí být tyto objekty ve stejné třídě.

Konstruktor převodu: nemá konkrétní (explicitní) prohlášení; místo toho program implikuje deklaraci. Pokud je konstruktoru dán pouze jeden parametr, může program implicitně převést objekt na jinou třídu nebo typ. Toto se také označuje jako převádějící konstruktor.

Přesuňte konstruktor: namísto použití konstruktoru kopírování přenese ukazatel na jiná data nebo přiřadí data jinému objektu. Datový typ se místo kopírování přesune.