Postkvantová kryptografie

Postkvantová kryptografie je věda o šifrovacích metodách určených k obraně proti kvantovému počítači. Kvůli nestabilitě a náročnému technickému designu se kvantové počítače zatím příliš nepoužívají, ale v počítačovém průmyslu získávají na síle, zejména když Google vyvíjí svůj vlastní kvantový počítač. Spíše než standardní matematické algoritmy a bity používá kvantový počítač kvantovou mechaniku a qubits, které jsou proměnlivější a flexibilnější než bity. Kvantové výpočty pak využívají koncepty z kvantové mechaniky, jako jsou světelné částice a zapletení. Kvantová mechanika je nepředvídatelná a nespolehlivá, a tak může jít i o kvantové výpočty.

V kvantovém výpočtu qubits nedrží pouze hodnotu 0 nebo 1 jako bity. V kvantové fyzice nemusí mít částice konzistentně jednu hodnotu. Kvantové zapletení, vzájemná závislost částic na sobě a nestabilita hodnoty qubit umožňují kvantovému počítači vypočítat mnoho kombinací čísel současně, což je pokrok nad rámec standardního šifrování.

Šifrovací klíče obvykle používají složitou řadu čísel (čím více bitů, tím složitější), což ztěžuje odposlech nebo dekódování. Pokud by se kvantový počítač pokusil dekódovat standardní šifrovací klíč, bylo by to mnohem úspěšnější. Hackeři mohou strávit velmi dlouhou dobu pokusem uhodnout kombinace čísel; využití posunující se povahy kvantového zapletení by jim umožnilo uhodnout kombinace neslýchanou rychlostí.

Ačkoli kvantové výpočty nejsou ani příliš spolehlivé, ani rozšířené, mohly by se vyvíjet mnohem rychleji v závislosti na pokroku společnosti Google a dalších velkých technologických společností. Bezpečnostní experti se obávají, že vývoj kvantových počítačů ohrozí standardní kryptografii. Jednou z možných metod obrany proti útokům kvantových počítačů je kvantová kryptografie. Ačkoli to zní velmi podobně jako postkvantová kryptografie (a je velmi podobné), dosahuje trochu jiného cíle. Kvantová kryptografie zajišťuje přenos dat pomocí fotonů k vytvoření tajného šifrovacího klíče. Jakýkoli pokus o odposlech nebo narušení komunikace způsobí zjevné narušení, které uživatelům umožní ukončit připojení nebo identifikovat pokus o hacknutí. Existují také složitější kryptografické techniky, které by mohly pomoci zabránit útokům na kvantové výpočty, včetně vytváření šifrovacích klíčů s mnohem delší sekvencí bitů, což by mohlo kvantovému počítači zkomplikovat odhad kombinace čísel.


Leave a Comment