Co je architekt informační technologie?

Architekt informační technologie aplikuje zdroje IT na splnění konkrétních obchodních požadavků. Role vyžaduje vysoký stupeň technické odbornosti i obchodního porozumění, protože IT architekti určují, které investice do informačních technologií přinesou nejlepší návratnost, a to jak z hlediska vysokých nákladů, tak z hlediska produktivity.

IT architekti se snaží přinést organizaci provozní efektivitu prostřednictvím integrace a správy informací. Dosažení tohoto ideálu vyžaduje technické dovednosti v plánování, implementaci a správě IT infrastruktury a informačního softwaru.

IT architekti obvykle začínají svou kariéru s bakalářským titulem v oboru manažerských informačních systémů (MIS) nebo počítačových věd. Certifikace, jako jsou programy Microsoft Certified Architect (MCA) a IT Architect Certification, nabízejí specializované školení pro IT architekty. Stupně informatiky a certifikace IT jsou široce dostupné online.


Pracovní příležitosti v oblasti informačních technologií

IT zahrnuje tak široký předmět, že s IT je spojeno mnoho profesí, počínaje titulem v oboru informačních technologií se zaměřením na obor strojírenství, který se týká používání počítačů ke shromažďování, ukládání a sdílení a ochraně informací. Mezi další kariéry v oblasti IT patří:

Doporučená četba: Soubory's Huge List of 65 Computer and IT Certification.