Odebrání mimořádných přestávek v dokumentech aplikace Word

Změna formátování dokumentu v aplikaci Word je obvykle poměrně snadná. Mohou však nastat komplikace. Problémy se vyskytnou, když se do dokumentu vloží zvláštní vrácení namísto použití možností formátování k určení mezer mezi odstavci nebo řádky textu. Neodstraňujte stránku, chcete-li odstranit zalomení řádků v aplikaci Word, místo toho použijte tyto triky k odstranění zalomení řádků. Pokyny … Read more