Domů : Přípony souborů : Format .xbmml

.xbmml soubor

Typ souboru :Braille Music Markup Language File

Vývojář The Contrapunctus Project
Kategorie Zvukové soubory
Formát N/A

Co je to soubor XBMML?

Soubor uložený ve formátu XBMML a otevřený Braille Music Reader, nástroj pro tvorbu hudby pro osoby se zrakovým postižením; obsahuje braillské hudební skóre včetně nastavení skóre, jako jsou poznámky, hřiště a oktávy; má metadata vztahující se ke skóre pro účely indexování.

Více informací

Chcete-li otevřít soubor BMML v aplikaci Braille Music Reader, vyberte Soubor → Import → Xbmml, přejděte do souboru a klepněte na tlačítko Otevřít.

POZNÁMKA: Rozšíření XBMML je podobné rozšíření .BMML příponu souboru, ale má schopnost ukládání metadat.

Programy, které otevírají XBMML soubory

O XBMML souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .xbmml a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Braille Music Markup Language File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.