Domů : Přípony souborů : Format .xbf

.xbf soubor

Typ souboru :XAML Binary File

Vývojář MIcrosoft
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Binary

Co je to soubor XBF?

Soubor vytvořený Microsoft Visual Studio, Windows SDK; obsahuje předem analyzovanou binární reprezentaci souboru .XAML vytvořeného třídou XamlBinaryWriter; určené k jednorázovému zápisu.

Více informací

Vytvářením souboru XBF se výkon načítání a syntaktické analýzy stává lepší, zejména při načítání souborů XAML, které definují velké zdroje. související aplikace.

Poznámka: Pokud zkompilováte soubor XAML do formátu XBF, měli byste stále udržovat XAML ve stavu textu tak, aby zůstal čitelný pro člověka.

Společné XBF názvy souborů

App.xbf - Výchozí název binární reprezentace souboru XAML každé aplikace.

Programy, které otevírají XBF soubory

O XBF souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .xbf a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru XAML Binary File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.