Domů : Přípony souborů : Format .vna

.vna soubor

Typ souboru :JVC JLIP Image

Vývojář JVC
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor VNA?

Snímek statického snímku pořízený protokolem JLIP (Joint Level Interface Protocol), který je součástí softwaru JVC Multimedia Navigator; obsahuje snímek pořízený z videoklipu; slouží k ukládání obrazu z digitálního záznamu videokamery JVC.

Více informací

POZNÁMKA: Program JVC Multimedia Navigator je součástí některých nákupů digitální videokamery JVC.

Programy, které otevírají VNA soubory
Windows
JVC Multimedia Navigator

O VNA souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .vna a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru JVC JLIP Image, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.