Domů : Přípony souborů : Format .spi

.spi soubor

Typ souboru :ShadowProtect Incremental Backup File

Vývojář ShadowCraft Technology
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

Co je to soubor SPI?

Záložní soubor vytvořený programem ShadowProtect, program používaný pro vytváření záloh a provádění obnovy po haváriích; obsahuje změněný obsah souboru od poslední provedené zálohy.

Více informací

Soubory SPI se používají ke zmenšení velikosti celkových záložních souborů uložením pouze souborů, které byly změněny. Při úplném obnovení jsou kombinovány s dříve vytvořenými soubory SPI.

POZNÁMKA: Úplné zálohy jsou vytvořeny pomocí souborů .SPF .

Programy, které otevírají SPI soubory
Windows
ShadowCraft Technology ShadowProtect

O SPI souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .spi a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru ShadowProtect Incremental Backup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.