Domů : Přípony souborů : Format .sob

.sob soubor

Typ souboru :OpenOffice.org Impress Bimap Styles File

Vývojář OpenOffice.org
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor SOB?

Grafický soubor používaný programem Impress, program pro úpravu grafiky, který je součástí sady pro produktivitu OpenOffice.org; obsahuje vzor výplně použitý pro malování pozadí obrázku štěrkem, listy, květy nebo jinými vzory.

Více informací

K bitmapovým stylům v Impressu můžete přistupovat volbou Format → Fill / Area → Bitmap z nabídky aplikace.

POZNÁMKA: OpenOffice.org byl v roce 2012 nahrazen Apache OpenOffice.

Programy, které otevírají SOB soubory

O SOB souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .sob a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru OpenOffice.org Impress Bimap Styles File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.