Domů : Přípony souborů : Format .sd2

.sd2 soubor

Typ souboru :Sound Designer II File

Vývojář Avid Technology
Kategorie Zvukové soubory
Formát Binary

Co je to soubor SD2?

Zvukový soubor vytvořený ve formátu Sound Designer II, který byl původně vyvinut firmou Digidesign pro programy nahrávání zvuku Macintosh; může být jak mono, tak stereo a podporuje různé bitové hloubky a vzorkovací frekvence; pro výměnu audio dat mezi aplikacemi.

Více informací

POZNÁMKA: Digidesign je nyní Avid Technology.

Programy, které otevírají SD2 soubory
Windows
ACD Systems ACDSee
FMJ-Software Awave Studio
Apple iTunes
Adobe Flash
Avid Pro Tools
River Past Audio Converter
Macintosh
Apple iTunes
Adobe Flash
Avid Pro Tools

O SD2 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .sd2 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Sound Designer II File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.