Domů : Přípony souborů : .sch Soubor

.sch Přípona souboru

Typ souboru1gEDA Schematic File

Vývojář gEDA
Kategorie Soubory CAD
Formát Text

Co je to SCH soubor?

Schematický soubor vytvořený a používaný společností gEDA, soubor nástrojů používaných k návrhu rozvržení desek plošných spojů a elektronických schémat; obsahuje data, která tvoří schéma; zahrnuje verzi formátu gEDA / gaf, obrázky a souřadnice XY pro sítě, autobusy a komponenty.

Více informací

Elektronická schémata se skládají ze sady symbolů nebo komponent, sítí a autobusů. Používají se při procesu snímání schémat při návrhu obvodů a poté, co byl vytvořen, může být předán procesu návrhu desky plošných spojů.

Programy, které otevírají SCH soubory
Windows
Altium Designer
Linux
gEDA
Macintosh
gEDA

Typ souboru2SuperCard Help Project File

Vývojář Solutions Etcetera
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

.SCH číslo volby 2

Soubor projektu vytvořený SuperCard, vizuálním autorským nástrojem pro Mac OS X; ukládá data pro projekt nápovědy, který obsahuje indexovatelný obsah nápovědy; slouží k rozšíření systému nápovědy SuperCard.

Programy, které otevírají SCH soubory

Typ souboru3EAGLE Schematics File

Vývojář Autodesk
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

.SCH číslo volby 3

Soubor SCH obsahuje schematický nebo vizuální diagram PCB (desky s plošnými spoji), který byl vytvořen pomocí softwaru EAGLE PCB design. Ukládá symboly (pro logická hradla) propojené linkami, které představují autobusy. Soubory SCH se používají pro vytvoření skutečných souborů obvodové desky ( .BRD ).

Více informací

POZNÁMKA: Autodesk EAGLE byl dříve známý jako CadSoft EAGLE. Software byl pořízen společností Autodesk v roce 2016. EAGLE je zkratka "Snadno použitelný editor grafického rozvržení".

Programy, které otevírají SCH soubory
Windows
Altium Designer
Autodesk EAGLE
Linux
Autodesk EAGLE
Macintosh
Autodesk EAGLE

Typ souboru4Strater Scheme File

Vývojář Golden Software
Kategorie Nastavení Soubory
Formát Binary

.SCH číslo volby 4

Soubor používaný programem Strater, program používaný k vizualizaci dat podpovrchových vrtů a vrtů; specifikuje nomenklaturu (klíčová slova, rozsah dat, litologie atd.) a vlastnosti zobrazení (řádek, text, symbol, výplň atd.) pro konstrukční prvky, které používají nomenklaturu; umožňuje vytvářet návrhy podle standardů.

Více informací

Schémata programu Strater lze vytvářet a upravovat v Editoru schémat, ke kterému se dostanete z menu Nástroje.

Programy, které otevírají SCH soubory
Windows
Golden Software Strater
Altium Designer

Typ souboru5KiCad Schematic File

Vývojář KiCad
Kategorie Soubory CAD
Formát Text

.SCH číslo volby 5

Soubor vytvořený programem Shematic Capture Editor, který je součástí sady KiCad, sady nástrojů pro návrh rozvržení desek plošných spojů a elektronických schémat; uloží elektronické schéma tak, jak je uvedeno na plátně programu.

Více informací

Elektronická schémata se používají během procesu snímání schémat v návrhu obvodů. Jakmile je elektronické schéma vytvořeno, může být předáno procesu návrhu desky plošných spojů.

Programy, které otevírají SCH soubory
Windows
Altium Designer
KiCad
Linux
KiCad
Macintosh
KiCad

O SCH soubory

Naším cílem je pomoci vám pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .sch a jak ji otevřít.

Typ souboru KiCad Schematic File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu FileExt. Usilujeme o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali a testovali.

Nedávné Komentáře