Domů : Přípony souborů : Format .sar

.sar soubor

Typ souboru 1:Sibelius Arrange Style

Vývojář Sibelius
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor SAR?

Ukládá hudební uspořádání používaná softwarem pro notaci hudby Sibelius; umožňuje, aby písničky s podobnými styly byly složeny ze stejné základní konfigurace; mohou zahrnovat nástroje, konfigurace skladeb, metr, tempo a další nastavení.

Programy, které otevírají SAR soubory
Windows
Sibelius music notation software
Macintosh
Sibelius music notation software

Typ souboru 2:Saracen Paint Image

Vývojář Commodore Business Machines
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

.SAR druhá možnost

Grafika vytvořená pomocí programu Saracen Paint, aplikace pro tvorbu obrázků pro systémy Commodore 64/128; obsahuje barevný bitmapový obraz; lze převést na modernější obrazové formáty pomocí některých programů pro převod obrazu.

Více informací

POZNÁMKA: Systémy Commodore 128 byly přerušeny v roce 1989.

Programy, které otevírají SAR soubory
Windows
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP

Typ souboru 3:Service Archive File

Vývojář N/A
Kategorie Komprimované soubory
Formát N/A

.SAR třetí možnost

Archivační formát používaný pro balení a nasazení aplikací vytvořených pomocí JBoss nebo starších vývojových programů Phoenixu; soubory v rámci souboru SAR lze extrahovat a instalovat v systémech Unix pomocí programu SAPCAR.

Programy, které otevírají SAR soubory
Linux
SAPCAR
Macintosh
The Unarchiver

O SAR souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .sar a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Service Archive File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.