Domů : Přípony souborů : .rgb Soubor

.rgb Přípona souboru

Typ souboru1RGB Bitmap

Vývojář SGI
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to RGB soubor?

Barevný bitmapový obrazový formát vytvořený společností Silicon Graphics (SGI); obecný formát pro ukládání barevných obrazů RGB na pracovních stanicích SGI; rozpoznány různými programy pro prohlížení obrázků.

Programy, které otevírají RGB soubory
Windows
GIMP
Newera Graphics Converter Pro
XnViewMP
Apple QuickTime Player
Corel PaintShop Pro
ACD Systems Canvas
ACD Systems ACDSee
CADSoftTools ABViewer
Okino Computer Graphics PolyTrans
Linux
GIMP
XnViewMP
Macintosh
GIMP
XnViewMP
Apple QuickTime Player

Typ souboru2Q0 Image File

Vývojář N/A
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát N/A

.RGB číslo volby 2

24bitový barevný bitmapový obrazový formát používaný japonským softwarem; často uloženy v souboru .FAL , který obsahuje informace záhlaví, které popisují obrazový soubor RGB.

Programy, které otevírají RGB soubory
Windows
XnViewMP
Linux
XnViewMP
Macintosh
XnViewMP

O RGB soubory

Naším cílem je pomoci vám pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .rgb a jak ji otevřít.

Typ souboru Q0 Image File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu FileExt. Usilujeme o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali a testovali.

Nedávné Komentáře