Domů : Přípony souborů : Format .qss

.qss soubor

Typ souboru :Qt Style Sheet

Vývojář Digia
Kategorie Nastavení Soubory
Formát Text

Co je to soubor QSS?

Soubor stylů, který používají programy Qt (vyslovované "roztomilé"); obsahuje definice vzhledu a pocitu prvků grafického uživatelského rozhraní, včetně písem, velikostí, barev, rozvržení a chování při přechodu myši; ukládá knihovnu stylů, které lze začlenit do uživatelského rozhraní.

Více informací

Qt je vývojový rámec pro více platforem, který se používá k vytváření aplikací ve více prostředích bez rekompilace programového kódu. Používá jej aplikace Google Earth i přehrávač médií VLC.

Soubory QSS jsou podobné souborům .CSS . Mohou být vytvořeny v libovolném textovém editoru.

POZNÁMKA: Qt SDK byl dříve vyvinut společností Nokia, než software Digia získal.

Programy, které otevírají QSS soubory
Windows
Digia Qt SDK
Linux
Digia Qt SDK
Macintosh
Digia Qt SDK

O QSS souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qss a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Qt Style Sheet, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.