Domů : Přípony souborů : Format .qpf

.qpf soubor

Typ souboru 1:Quartus II Project File

Vývojář Altera
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor QPF?

Soubor projektu vytvořený Quartus II, program pro analýzu a optimalizaci návrhů HDL (Hardware Description Language); zahrnuje údaje týkající se projektu analýzy jednoho návrhu; obsahuje také informace o aktuální verzi softwaru Quartus II a všech revizích vytvořených pro daný projekt.

Programy, které otevírají QPF soubory

Typ souboru 2:QuickPad Encrypted Document

Vývojář Klumbu
Kategorie Textové soubory
Formát Text

.QPF druhá možnost

Šifrovaný textový dokument vytvořený programem QuickPad, textový editor někdy používaný jako náhrada za Poznámkový blok v systému Windows; ukládá text, který lze zobrazit pouze otevřením souboru v aplikaci QuickPad; k ochraně citlivých informací.

Více informací

Chcete-li vytvořit soubor QPF, vyberte v nabídce aplikace QuickPad Soubor → Exportovat jako soubor QuickPad ...

POZNÁMKA: Jelikož soubory QPF nepoužívají heslo zadané uživatelem, když jsou kódovány, dva soubory QPF se stejným textem dokumentu obsahují stejná zakódovaná data.

Programy, které otevírají QPF soubory

Typ souboru 3:Quest3D Project

Vývojář Act-3D
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

.QPF třetí možnost

Projekt vytvořený pomocí Quest3D, 3D vývojového programu pro tvorbu 3D her, simulací a tréninkového softwaru; obsahuje data projektu a nastavení pracovního prostoru; lze zobrazit pomocí bezplatného prohlížeče Quest3D Viewer.

Více informací

Akt-3D Quest3D je nyní ukončen.

Programy, které otevírají QPF soubory
Windows
Act-3D Quest3D
Act-3D Quest3D Viewer

O QPF souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qpf a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Quest3D Project, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.