Domů : Přípony souborů : Format .qmbl

.qmbl soubor

Typ souboru :LabQuest Document

Vývojář Vernier
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor QMBL?

Datový soubor vytvořený a používaný LabQuestem, rozhraní používané ke shromažďování dat senzorů; ukládá výsledky experimentu zaznamenané ze zařízení LabQuest; mohou obsahovat nastavení sběru dat, datové tabulky, analýzy, grafy a poznámky.

Více informací

Soubory QMBL můžete uložit do úložného prostoru v zařízení LabQuest nebo exportovat do externího úložného prostoru, například na kartu microSD nebo USB flash disk. Soubor lze také otevřít aplikací Vernier Logger Pro a Logger Lite. Zatímco aplikace Graphic Analysis iOS dokáže importovat většinu dat ze souboru QMBL, nemůže importovat vypočítané sloupce ze souboru.

Programy, které otevírají QMBL soubory

O QMBL souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qmbl a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru LabQuest Document, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.