Domů : Přípony souborů : Format .qby

.qby soubor

Typ souboru :QuickBooks Accountant's Copy Import File

Vývojář Intuit
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor QBY?

Importovat soubor vytvořený QuickBooks, program používaný pro zadávání, organizování a ukládání finančních dat; obsahuje upravený, hotový .QBA soubor připravený k importu do firemního souboru.

Více informací

Chcete-li importovat soubor QBY:

POZNÁMKA: Soubor QBY je podobný souboru .QBX . Rozdíl je v tom, že soubor QBY se používá pro importování a soubor QBX se vytvoří při exportu do vašeho účetního.

Programy, které otevírají QBY soubory
Windows
Intuit QuickBooks Pro
Macintosh
Intuit QuickBooks for Mac

O QBY souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qby a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru QuickBooks Accountant's Copy Import File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.