Domů : Přípony souborů : Format .qb2012

.qb2012 soubor

Typ souboru :QuickBooks 2012 File

Vývojář Intuit
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

Co je to soubor QB2012?

Soubor vytvořený ve verzi Mac softwaru pro správu peněz QuickBooks; mohou zahrnovat finanční údaje společnosti, informace o mzdách a údaje o zákaznících a zaměstnancích; často používán pro sledování malých firemních financí; lze použít pro generování daňových formulářů, faktur, výplatních listů a finančních zpráv.

Více informací

Pokud chcete migrovat data QuickBooks 2012 do verze QuickBooks systému Windows, exportujte soubor jako soubor .QBB výběrem File → Back Up to QuickBooks for Windows ... a poté importujte soubor QBB do verzi systému Windows volbou File → Open or Restore Company.

Poznámka: Předchozí verze QuickBooks pro Mac používají přípony .QB2011 , .QB2010 , atd. Tyto přípony jsou však považovány za starší od vydání aplikace QuickBooks 2012.

Programy, které otevírají QB2012 soubory
Macintosh
Intuit QuickBooks for Mac

O QB2012 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .qb2012 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru QuickBooks 2012 File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.