Domů : Přípony souborů : Format .q2

.q2 soubor

Typ souboru :Winamp Equalizer Auto-Load Presets File

Vývojář Nullsoft
Kategorie Zvukové soubory
Formát Text

Co je to soubor Q2?

Knihovna nastavení uživatelského ekvalizéru (EQ) vytvořeného ve Winampu, programu přehrávání zvuku; obsahuje přednastavení automatického načítání nastavení EQ pro konkrétní mediální soubory.

Více informací

Winamp vytvoří soubor Q2 s názvem Winamp.q2 po uložení prvního přednastavení automatického načítání a uložení všech předvoleb automatického načítání. Tyto přednastavení se načítají automaticky po otevření příslušného mediálního souboru, pokud je v nabídce EQ zapnuto "Auto".

Nastavení EQ automatického načítání můžete uložit volbou Volby → Ekvalizér → Uložit předvolbu → Automatické načítání přednastavení ... z panelu nabídek Winamp. Přednastavení EQ lze načíst ze souboru Q2 volbou Volby → Ekvalizér → Načíst přednastavení → Přednastavení automatického načtení ....

Výchozí umístění souboru Q2 je: C: \ t Roaming Winamp

POZNÁMKA: Předvolby univerzálního Winamp EQ jsou uloženy v souboru .Q1 .

Společné Q2 názvy souborů

Winamp.q2 - Výchozí soubor předvoleb EQ pro automatické načtení používaný programem Winamp.

Programy, které otevírají Q2 soubory

O Q2 souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .q2 a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Winamp Equalizer Auto-Load Presets File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.