Domů : Přípony souborů : Format .psys

.psys soubor

Typ souboru :ZEQ2 Lite Particle Effects File

Vývojář ZEQ2 Project Team
Kategorie Game Files
Formát Text

Co je to soubor PSYS?

Soubor herních efektů používaný ZEQ2 Lite, 3D bojová hra; uloží efekt částicové fyziky, který určuje, jak jsou dovednosti a akce hráče emitovány ve 3D prostředí; používá se pro charakterové schopnosti, jako jsou útoky a kouzla.

Více informací

Soubory PSYS lze nalézt v podadresáři Efekty instalace ZEQ2 Lite. Jsou uloženy ve formátu prostého textu.

Programy, které otevírají PSYS soubory
Windows
ZEQ2 Lite

O PSYS souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .psys a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru ZEQ2 Lite Particle Effects File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.