Domů : Přípony souborů : Format .pbx5script

.pbx5script soubor

Typ souboru :Personal Backup Script

Vývojář Intego
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

Co je to soubor PBX5SCRIPT?

Soubor vytvořený programem Personal Backup, program používaný pro vytváření záloh na počítačích Mac; definuje, jaká data budou zálohována, a lze je pravidelně spouštět v programu Personal Backup; slouží k ukládání a načítání úloh zálohování a lze je otevřít pro spuštění úlohy.

Programy, které otevírají PBX5SCRIPT soubory

O PBX5SCRIPT souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .pbx5script a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Personal Backup Script, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.