Domů : Přípony souborů : Format .partimg

.partimg soubor

Typ souboru :Partimage File

Vývojář N/A
Kategorie Soubory diskových obrazů
Formát N/A

Co je to soubor PARTIMG?

Disková disková oblast uložená do obrazového souboru disku s programem Unix Partition Image; mohou být komprimovány pomocí komprese .GZIP nebo .BZIP2 a mohou být rozděleny do více souborů, které lze kopírovat na více než jeden disk.

Programy, které otevírají PARTIMG soubory
Linux
Partition Image

O PARTIMG souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .partimg a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Partimage File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.