Domů : Přípony souborů : Format .panic

.panic soubor

Typ souboru :Kernel Panic File

Vývojář N/A
Kategorie Systémové soubory
Formát Text

Co je to soubor PANIC?

Soubor vytvořený jádrem Unixu, pokud zjistí závažnou chybu a nemůže obnovit; obsahuje informace o stavu stroje při výskytu paniky, například informace o výpisu programu a paměti; používá se pro reportování a ladění počítačových havárií v systémech Linux a Mac OS X; ve formátu prostého textu.

Více informací

Mac OS X vytvoří PANIC soubor, když nastane panika. Pokud k tomu dojde, obrazovka zhasne a zobrazí se následující zpráva (ve více jazycích): "Je třeba restartovat počítač. Podržte tlačítko napájení několik sekund nebo stiskněte tlačítko Obnovit."

V systému Mac OS X lze soubory PANIC prohlížet pomocí vestavěné aplikace konzoly rozšířením umístění DIAGNOSTICKÉ INFORMACE → Umístění diagnostických zpráv systému v seznamu protokolů.

Programy, které otevírají PANIC soubory
Macintosh
Apple TextEdit
Apple Console

O PANIC souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .panic a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Kernel Panic File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.