Domů : Přípony souborů : Format .p4d

.p4d soubor

Typ souboru :Pix4D Project

Vývojář Pix4D
Kategorie 3D obrazové soubory
Formát XML

Co je to soubor P4D?

Soubor P4D je projekt vytvořený programem Pix4Dmapper Pro, fotogammetrickým programem používaným k převodu obrázků do 2D map a 3D modelů. Obsahuje obrázky, souřadnicové systémy, možnosti zpracování, body pozemního řízení (GCP) a další informace o projektu. Soubory P4D jsou uloženy ve formátu XML.

Více informací

Soubory P4D jsou vytvořeny programem Pix4Dmapper, který je součástí sady Pix4D. Chcete-li vytvořit projekt P4D, vyberte Nový projekt ... a klepněte na Uložit projekt nebo Uložit projekt jako .... Chcete-li otevřít projekt P4D, vyberte Otevřít projekt ....

Pix4Dmapper vám umožní zpracovat, analyzovat a sdílet snímky pořízené sondou nebo jinou kamerou. Program využívá obrázky k vytvoření digitálního povrchu, mračna bodů, modelů textur, modelů terénu a texturovaných modelů.

Programy, které otevírají P4D soubory

O P4D souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .p4d a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Pix4D Project, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.