Domů : Přípony souborů : Format .nwv

.nwv soubor

Typ souboru :Dragon NaturallySpeaking User Archive

Vývojář Nuance
Kategorie Nastavení Soubory
Formát N/A

Co je to soubor NWV?

Soubor generovaný programem Dragon Naturally Speaking (DNS), program rozpoznávání řeči a diktování; obsahuje úpravy uložené v programu Acoustic Optimizer; zahrnuje opravy, které zlepšují přesnost rozpoznávání řeči pro konkrétního uživatele.

Více informací

Soubor NaturallySpeaking NWV je ve výchozím nastavení pojmenován "acarchive.nwv". Během diktování bude změněn, pokud je zaškrtnuto políčko "Uložit opravy v archivu". Tato volba je k dispozici volbou Nástroje → Možnosti → Různé v rámci programu.

Programy, které otevírají NWV soubory

O NWV souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .nwv a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Dragon NaturallySpeaking User Archive, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.