Domů : Přípony souborů : Format .mx

.mx soubor

Typ souboru :Mathematica Serialized Package File

Vývojář Wolfram Research
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

Co je to soubor MX?

Binární balíček vytvořený pomocí Mathematica, desktopové aplikace pro výpočet a vizualizaci; ukládá výrazy Mathematica v proprietárním serializovaném formátu, který je optimalizován pro rychlé načítání; pro distribuci balíků Mathematica.

Více informací

Balíčky Mathematica lze vytvořit pomocí DumpSave a číst pomocí Get. Lze je také importovat pomocí příkazu Import a exportovat pomocí příkazu Export. Import ["myFile.mx"] například přečte soubor MX a vrátí výraz. Podobně Export ["myFile.mx", expr] serializuje výraz "expr" a uloží jej do souboru MX.

Vzhledem k tomu, že soubory MX jsou uloženy v binárním formátu, nejsou čitelné pro člověka. Navíc nemohou být sdíleny mezi různými verzemi Mathematica nebo mezi instalacemi Mathematica v různých operačních systémech.

Programy, které otevírají MX soubory
Windows
Wolfram Research Mathematica
Linux
Wolfram Research Mathematica
Macintosh
Wolfram Research Mathematica

O MX souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .mx a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Mathematica Serialized Package File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.