Domů : Přípony souborů : Format .mv_

.mv_ soubor

Typ souboru :Movie Edit Pro Movie Backup File

Vývojář MAGIX
Kategorie Záložní soubory
Formát Binary

Co je to soubor MV_?

Záložní filmový soubor vytvořený programem Movie Edit Pro (MEP), který umožňuje uživatelům vytvářet filmy; obsahuje zálohu souboru .MVD , který je automaticky vytvářen v pravidelných intervalech; slouží k obnovení filmu v případě poškození souboru MVD.

Více informací

Uživatelé mohou zadat interval zálohování v okně Systémová nastavení. Soubory MV_ lze obnovit výběrem File → Load Backup Movie.

Programy, které otevírají MV_ soubory
Windows
MAGIX Movie Edit Pro

O MV_ souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .mv_ a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Movie Edit Pro Movie Backup File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.