Domů : Přípony souborů : Format .msp

.msp soubor

Typ souboru 1:Windows Installer Patch

Vývojář Microsoft
Kategorie Systémové soubory
Formát Binary

Co je to soubor MSP?

Soubor používaný k aktualizaci operačního systému Windows a dalších programů společnosti Microsoft; obvykle součástí aktualizací zabezpečení nebo oprav hotfix společnosti Microsoft; spustit programy Instalační služba Windows Installer Hotfix.exe a Update.exe.

Programy, které otevírají MSP soubory

Typ souboru 2:Microsoft Paint Bitmap Image

Vývojář Microsoft
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

.MSP druhá možnost

Monochromatický (černobílý) obrazový soubor vytvořený programem Microsoft Paint, jeden z prvních programů malování vydaných společností Microsoft; používá se také pro ukládání starších obrázků.

Programy, které otevírají MSP soubory
Windows
Corel PaintShop Pro
Serif PhotoPlus
Microsoft Paint

Typ souboru 3:ClarisWorks Dictionary File

Vývojář Apple
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

.MSP třetí možnost

Soubor používaný softwarovými produkty ClarisWorks a AppleWorks; obsahuje seznam slov, který používá kontrola pravopisu softwaru; může podporovat více jazyků a dialektů.

Více informací

Příklady MSP souborů zahrnují usenglsh.msp a ukenglsh.msp. Tyto soubory ukládají slovníky pro anglický anglický jazyk a anglický jazyk pro Spojené království.

POZNÁMKA: ClarisWorks i AppleWorks byly ukončeny.

Programy, které otevírají MSP soubory
Macintosh
Apple AppleWorks
Apple ClarisWorks

Typ souboru 4:MaxScript Page File

Vývojář MAXSIS
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Text

.MSP čtvrtá možnost

Webový skript vytvořený pro MaxScript, interpreter xBase, který provádí skripty na straně serveru; obsahuje HTML kód a příkazy xBase nebo Clipper; uloženy v textovém formátu ASCII; lze upravovat pomocí libovolného textového editoru.

Více informací

MaxScript rozhraní přímo se zdroji dat, jako jsou soubory .DBF . Podporuje také připojení ODBC k načtení dynamického obsahu pro webové stránky.

Program MAXSIS DBmax a DBfree používají MaxScript.

Programy, které otevírají MSP soubory
Windows
MAXSIS DBmax
MAXSIS DBfree

O MSP souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .msp a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru MaxScript Page File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.