Domů : Přípony souborů : Format .msk

.msk soubor

Typ souboru :Paint Shop Pro Mask File

Vývojář Corel
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

Co je to soubor MSK?

Maska vrstvy vytvořená programem Paint Shop Pro (PSP), programem pro úpravy obrázků; ukládá výšku, šířku, rozlišení a masku, která je uložena jako obrázek ve stupních šedi; slouží k zakrytí částí obrazu nebo k vytvoření efektů vyblednutí.

Více informací

Soubory MSK ukládají odstíny šedé, které definují různé stupně masky obrazu. Pokud je maska černá, podkladový obrázek není viditelný. Masky mohou být vestavěny do Paint Shop Pro pomocí přednastavených tvarů a velikostí.

POZNÁMKA: PaintShop Photo Pro, nástupce Paint Shop Pro, nepodporuje soubory MSK.

Programy, které otevírají MSK soubory
Windows
Corel Paint Shop Pro

O MSK souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .msk a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Paint Shop Pro Mask File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.