Domů : Přípony souborů : Format .msha

.msha soubor

Typ souboru :Microsoft Help Asset File

Vývojář Microsoft
Kategorie Soubory vývojářů
Formát XML

Co je to soubor MSHA?

Soubor používaný programem MS Help Viewer 1.x, komponenta Visual Studio, která pomáhá vývojářům pomáhat dokumentaci pro softwarové aplikace; uloží manifest nápovědy, který definuje nápovědu "Knihy" (dokumenty nápovědy), které obsahují "Balíčky" (soubory .MSHC nápovědy), které mají být nainstalovány.

Více informací

Soubory MSHA jsou uloženy ve formátu XML a mohou být napsány v libovolném textovém editoru. Standard 1.x nápovědy MS Help Viewer vyžaduje, aby používaly název souboru HelpContentSetup.MSHA.

Poznámka: Formát MS Help Viewer 1.x nahrazuje nápovědu MS2x ( .HXS ) a nápovědu 1 .x ( .CHM ) formáty.

Společné MSHA názvy souborů

HelpContentSetup.MSHA - Název souboru požadovaný standardem Microsoft Help Viewer 1.x.

Programy, které otevírají MSHA soubory
Windows
Microsoft Visual Studio
The Helpware Group FAR

O MSHA souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .msha a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Microsoft Help Asset File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.