Domů : Přípony souborů : Format .mat

.mat soubor

Typ souboru 1:Microsoft Access Table Shortcut File

Vývojář Microsoft
Kategorie Různé soubory
Formát Binary

Co je to soubor MAT?

Soubor zástupců Microsoft Access Table (MAT) vytvořený programem Microsoft Access, program relační databáze pro stolní počítače; obsahuje zástupce tabulky v databázi aplikace Access; otevře relační databázovou tabulku bez nutnosti otevírat aplikaci Microsoft Access.

Více informací

Soubory MAT lze vytvořit v aplikaci Access klepnutím a přetažením tabulky na plochu.

Programy, které otevírají MAT soubory
Windows
Microsoft Access

Typ souboru 2:MATLAB MAT-File

Vývojář The MathWorks
Kategorie Datové soubory
Formát Binary

.MAT druhá možnost

Formát binárního datového kontejneru používaný programem MATLAB; mohou zahrnovat pole, proměnné, funkce a jiné typy dat; lze uložit v různých formátech výběrem verze v předvolbách MATLAB (vyberte Obecné → Soubory MAT).

Více informací

Soubory MAT na úrovni 4 podporují dvojrozměrné matice a znakové řetězce, zatímco soubory MAT na úrovni 5 zahrnují dodatečnou podporu pro vícerozměrná numerická pole, znaková pole, pole buněk, řídká pole, objekty a struktury.

Soubory MAT mohou být také použity k reprezentaci zvuku v 64bitové plovoucí čárce, 16bitovém celočíselném čísle a 8bitových formátech bez znaménka.

Programy, které otevírají MAT soubory
Windows
FMJ-Software Awave Studio
The MathWorks MATLAB
Linux
The MathWorks MATLAB
Macintosh
The MathWorks MATLAB

Typ souboru 3:3ds Max Materials File

Vývojář Autodesk
Kategorie 3D obrazové soubory
Formát N/A

.MAT třetí možnost

Soubor používaný společností 3ds Max, softwarový balíček pro 3D modelování a animaci; ukládá materiál, který definuje způsob, jakým jsou textury a osvětlení aplikovány na povrch; lze přistupovat z komponenty Editor materiálu v 3ds Max.

Programy, které otevírají MAT soubory
Windows
Autodesk 3ds Max

Typ souboru 4:Vue Material File

Vývojář E-on Software
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát Binary

.MAT čtvrtá možnost

Soubor vytvořený pomocí softwarových programů E-on Vue, které slouží k vytváření 2D a 3D vizualizací, jakož i materiálů počítačové grafiky; obsahuje obrázky a textury, které lze aplikovat na 3D objekty; slouží jako komponenty nebo stavební bloky k vytvoření celkové scény Vue.

Více informací

E-on Vue je k dispozici v následujících verzích:

Programy, které otevírají MAT soubory
Windows
E-on Vue
Macintosh
E-on Vue

Typ souboru 5:V-Ray Materials File

Vývojář Chaos Group
Kategorie Plugin Files
Formát N/A

.MAT pátá možnost

Obsahuje materiály nebo styly textur, které lze načíst do 3D návrhových programů pomocí pluginu V-Ray; V-Ray je plugin pro generování a editaci povrchového materiálu vyvinutý společností Chaos Group.

Programy, které otevírají MAT soubory
Windows
Autodesk 3ds Max
MAXON Cinema 4D
Autodesk Maya
Caligari trueSpace7 with Chaos Group V-Ray plugin
Linux
Autodesk Maya
Macintosh
MAXON Cinema 4D
Autodesk Maya

O MAT souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .mat a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru V-Ray Materials File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.


Nedávné Komentáře

Anonymní uživatel:
Ahoj, kamaráde. Můj profesor nám ukázal neuvěřitelné krajiny vytvořené v E-on Vue. V tvém článku, který hovoří o příponě souboru .mat, jsem zjistil, že se jedná o placený program. Bylo by skvělé, kdybys mohl uvést cenu, přesto jsem si jistý, že ji zaplatím, protože až se stanu profesionálem, budou úžasné projekty, které udělám. Je šílené, že ve formátu MAT lze vytvářet 2D i 3D vizualizace. Musíte zmínit několik verzí programu. Je nějaká, která vyniká nad ostatními? Náš profesor používal Infinite, ale já si zvyknu na nejnovější vydanou verzi. Nejdůležitější je, že funguje na zařízeních Mac i Windows. Pokračujte v psaní dalších podobných!