Domů : Přípony souborů : Format .jrxml

.jrxml soubor

Typ souboru :JasperReports Layout File

Vývojář Jaspersoft
Kategorie Datové soubory
Formát N/A

Co je to soubor JRXML?

Soubor používaný programem JasperReports, knihovnou jazyka Java používanou pro programové vytváření sestav; obsahuje definici návrhu sestavy ve formátu XML; zahrnuje konstrukční prvky, jako je rozvržení sestavy, textová pole, obrázky, grafy, parametry a proměnné.

Více informací

Soubory JRXML jsou zkompilovány do souborů .JASPER , které mohou být použity k vytváření sestav.

Programy, které otevírají JRXML soubory

O JRXML souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .jrxml a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru JasperReports Layout File, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.