Domů : Přípony souborů : Format .jpd

.jpd soubor

Typ souboru 1:Java Process Definition

Vývojář N/A
Kategorie Soubory vývojářů
Formát XML

Co je to soubor JPD?

Dokument XML, který definuje procesy v rámci diagramů obchodních procesů; založené na standardu BEA WebLogic Integration

Programy, které otevírají JPD soubory
Windows
BEA WebLogic Workshop
ProActivity Fusion with BEA

Typ souboru 2:Joint PhotoDefiner Image

Vývojář RGBLight
Kategorie Rastrové obrazové soubory
Formát N/A

.JPD druhá možnost

Komprimovaný formát obrazu používaný programem PhotoDefiner; zahrnuje kvantování barevného prostoru před podvzorkováním a DCT (Discrete Cosine Transformation; uloženo ve ztrátovém formátu s vysokým PSNR (Peak Signal-to-Noise Ratio).

Programy, které otevírají JPD soubory
Windows
RGBLight PhotoDefiner Free Viewer
Macintosh
Kandalu KandaluLite

O JPD souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .jpd a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru Joint PhotoDefiner Image, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.