Domů : Přípony souborů : Format .jnilib

.jnilib soubor

Typ souboru :JNI Library

Vývojář Oracle
Kategorie Soubory vývojářů
Formát Binary

Co je to soubor JNILIB?

Knihovna vývojářů používaná JNI (Java Native Interface), což je framework, který umožňuje Java integrovat s jinými programovacími jazyky; obsahuje funkce nebo metody, které poskytují rozhraní vyvolání mezi programovacími jazyky.

Více informací

Dokumentace Mac Developer Library uvádí, že knihovny JNI napsané pro Mac OS X musí používat příponu ".jnilib".

Programy, které otevírají JNILIB soubory

O JNILIB souborech

Naším cílem je snaha vám pomoci pochopit, za co odpovídá soubor s příponou * .jnilib a jak daný soubor otevřít.

Typ souboru JNI Library, popisy softwaru pro Mac, Windows, Linux, Android a iOS uvedené na této stránce byly individuálně prozkoumány a ověřeny pomocí příkazu SouboryInfo. Snažíme se o 100% přesnost a publikujeme pouze informace o formátech souborů, které jsme testovali.